Kami sentiasa memastikan semua produk yang ditawarkan adalah sentiasa segar ketika dalam premis kami. Kami juga akan memastikansumber bekalan kami adalah segar. Kesegaran adalah sangat penting kepada kami bagi memastikan pelanggan-pelanggan kami dapat merasai kesegaran dan kelazatan sebenar. Produk Ikan, Udang, Pari Tuka, Sotong, Ketam, Lala, Kerang dan Udang kami akan sentiasa dipantau kesegarannya. Kami juga sentiasa memastikan tempat penyimpanan yang paling sesuai bagi memastikan kesegaran terpeliharan.

Advertisements